Elektroskandia och BDX tillsammans för klimatet

Från och med den 1 oktober kommer alla Elektroskandias längre transporter bli mer klimatvänliga när BDX övergår att köra lastbilarna på HVO100.

Från Elektroskandia i Örebro lämnar varje dag fem lastbilar som går till Uppsala/Stockholm, en till Västerås och tre lastbilar som går norrut till Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå. Totalt handlar det om ca 700 mil per dag. Genom att köra lastbilarna på HVO100 minskar koldioxidutsläppen under en månad med 89%, från 162 000 kg koldioxid till 17 400 kg koldioxid.

– För oss på Elektroskandia kommer det här att innebära en betydande minskning av de totala koldioxidutsläppen på våra transporter, vilket ligger helt i linje med att vi vill vara i framkant i arbetet för ett bättre klimat. Många aktörer pratar om de bränslelösningar som ”kommer sen”, vi vill göra något nu och då är HVO100 det enda rimliga alternativet. I framtiden kommer det säkerligen bli en mix av el, HVO100 och gas, säger David Hjälmarlycka, transportchef Elektroskandia.

BDX Företagen AB kan även leverera fullständig utsläppsstatistik över alla transporter som körs för Elektroskandia. Självklart finns det även konkurrensfördelar med att arbeta klimatsmart, alltfler kunder efterfrågar produkter och tjänster som belastar klimatet och miljön mindre.

– Vi har fler och fler kunder som driver på i klimatfrågan. Och eftersom vi vill vara ett bra miljöval kan vi visa alla våra kunder vilket klimatavtryck deras order har genererat. Genom att vi nu byter drivmedel till HVO100 kommer utsläppen att minska rejält, säger David Hjälmarlycka.

– Inom BDX Företagen AB har vi sedan starten arbetat med innovativa lösningar för våra kunder, nu kan vi använda den kraften för att vara en del av hållbara transporter, säger David Bladfält, Marknad&Försäljning BDX Företagen AB.

En positiv effekt är även att arbetsmiljön för förarna blir mycket bättre eftersom HVO100 även minskar utsläppen med kväveoxider med upp till 90%.

BDX Företagen AB är även delägare i TRB som i augusti 2021 tog fram och undertecknade TRB Klimatprotokoll. Målbilden är att vara klimatneutrala 10 år före det nationella målet 2045, ett första steg är att reducera de fossila koldioxidutsläppen med 70% till 2026, jämfört med utgångsåret 2010. Betydligt snabbare än det nationella målet som är 2030. Den stora klimatomställningen som samhället står inför är inte något nytt, även om vissa branscher har gått före andra.

­– Det börjar faktiskt vara lite bråttom att klara klimatomställningen. Och det finns en hel del saker som vi kan göra nu, med ganska enkla medel, HVO100 är en av de delarna. Att vi tillsammans med Elektroskandia kan ta det här ”klimatklivet” ser jag som något väldigt positivt, säger Gunilla Peterson, chef koncernstab och hållbarhetsansvarig i BDX Företagen AB.

HVO100

HVO100 är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan bidra till betydande minskning av koldioxidutsläppen jämfört med fossil diesel. HVO100 är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO, till skillnad från inblandning (drop-in).

För mer information:

David Hjälmarlycka, transportchef Elektroskandia, david.hjalmarlycka@elektroskandia.se,
019-19 84 26

David Bladfält, Marknad&Försäljning BDX Företagen AB, david.bladfalt@bdx.se, 0920-26 26 57

Gunilla Peterson, chef koncernstab och hållbarhetsansvarig i BDX Företagen AB, gunilla.peterson@bdx.se, 0970-777 10

Rulla till toppen