lokalt samarbete möjliggör utsläppsfria transporter i värmland

Nu rullar en ny batteridriven lastbil på vägarna i Värmland. Bakom den nya ellastbilen ligger ett lokalt samarbete mellan Stora Enso Skoghalls bruk, miljöföretaget Ragn-Sells och transport- och maskinföretag LBC Frakt. Lastbilen är en del av REEL-projektet.

  • Att gå över till eldrivna transporter inne på, och i anslutning till, Skoghalls bruk är ett stort och positivt steg mot att minska vårt fossila koldioxidavtryck. Våra produkter är förnyelse- och återvinningsbara och därför passar den batteridrivna lastbilen väl in på Skoghalls bruk, säger Marie Morin, platschef på Stora Enso Skoghalls bruk.

Miljöföretaget Ragn-Sells har som mål att reducera CO2-utsläpp både i den egna verksamheten men även genom att hjälpa kunder. Övergången till eldrivna fordon är en del i det arbetet.

  • Vi är väldigt glada att Stora Enso både efterfrågat och möjliggjort för oss att börja köra delar av vårt uppdrag på 100 procent el. Förhoppningen nu är att tillsammans med våra kunder kunna ställa om allt fler transporter till el, säger Theres Olofsson, avdelningschef på Ragn-Sells.

LBC Frakt är företaget som levererat lastbilen, en elektrifierad Scania P25 6×2 lastväxlare med en totalvikt på 29 ton. Motorstyrkan är 230 kW och batterikapaciteten är 297 kWh.

Samarbetet är en del av REEL, Regional Electrified Logistics, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att skynda på omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet leds av samverkansplattformen CLOSER och delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation genom Vinnova och Energimyndigheten. Syftet är att främja övergången till ett elektrifierat godstransportsystem på den svenska marknaden. Läs mer om REEL: https://closer.lindholmen.se/projekt/reel

För mer information, kontakta gärna:
Marie Morin, platschef, Stora Enso Skoghalls Bruk, 070 232 42 03, marie.morin@storaenso.com
Theres Olofsson, avdelningschef, Ragn-Sells, 070 927 25 03, theres.olofsson@ragnsells.com
Lars Reinholdsson, Vd, LBC Frakt i Värmland AB, 070 631 15 00, lars.reinholdsson@lbcfrakt.com


Rulla till toppen