Maserfrakt tar ett nytt steg mot hållbara transporter med vätgas

Tunga transporter drivna av vätgas – nu tar MaserFrakt ett stort steg mot fossilfria transporter tillsammans med vår kund ICA där vi transporterar varor till butiker och lager i Dalarna, Västmanland och Gävle med en unik vätgasdriven lastbil.

MaserFrakt har en offensiv ambition och arbetar med klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar och har som målsättning att vara klimatneutrala 2035.

För att accelerera vår omställning inleder vi nu ett samarbete med en av våra största kunder, ICA, som är det första företaget att utforska vätgasens potential för tunga godstransporter i praktiken. Lastbilen kommer att leverera varor mellan ICAs lager och ICA -butiker i Dalarna, Västmanland och Gävle.

Detta är en del av vår resa mot klimatneutralitet, vi vill se fler kunder följa med oss på resan. Vätgasens möjligheter är utmanande, intressant och framför allt – det är kul! Säger Per Bondemark, VD MaserFrakt AB.

Den vätgasdrivna tunga lastbilen är ett bränslecellsfordon som använder bränsleceller för att driva sin elektriska motor, som är lämpad för långa räckvidder och tunga laster. Bränslecellsdriften är emissionsfri, dvs det finns inga fysiska utsläpp av emissioner från lastbilen, vid drift blir det endast vattenånga som utsläpp. Det är i grunden en el-bil som producerar elen via bränslecell och tankas med vätgas.

Den även möjliggör en högre lastvikt, längre räckvidd och snabbare tankning jämfört med helt batteridrivna alternativ.

Den vätgas som skall avvändas i transporterna är så kallad grön vätgas, där energin som används vid framställningen kommer från förnyelsebara och fossilfria källor.


Rulla till toppen